In het kader van risicomanagement is voor een aantal producten naast de samenvatting van de productkenmerken en bijsluiter, additioneel voorlichtingsmateriaal opgesteld. Dit voorlichtingsmateriaal is bestemd voor zorgverleners en patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan 125/31,25 mg, 250/62,5 mg, poeder voor orale suspensie
Bereidingsinstructie Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan

Abacavir/ Lamivudine Mylan 600mg/300mg
Educatie materiaal Abacavir voor HCP

Aripiprazol Mylan 5, 10, 15 en 30 mg
Educatie materiaal Aripiprazol Mylan Pharma voor HCP
Educatie materiaal Aripiprazol Mylan Pharma voor patiënten

Gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen
Informatiekaart voor de patiënt over het risico op bloedstolsels (trombose)

Cyproteronacetaat/Ethinylestradiol Mylan 2 mg/0,035 mg
Controlelijst voor de voorschrijver
Informatiekaart voor de patiënt

Isotretinoïne Mylan 10 mg en 20 mg Zwangerschap Preventie Programma
Handleiding voor de voorschrijver
Handleiding voor de apotheker
Handleiding voor de patiënt
Toestemmingsformulier

Methylfenidaat HCl Mylan 5 en 10 mg, tabletten
Methylfenidaat HCl Mylan Retard 18 mg, 27 mg, 36 mg en 54 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

www.methylphenidate-guide.eu/nl

Quetiapine Retard Mylan
Educatie materiaal Quetiapine Retard Mylan voor HCP

Rivastigmine Pleister Mylan 4,6mg/24 uur en 9,5mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik

Patiëntendagboek

Sevelameercarbonaat Mylan 800 mg
Informatiekaart voor de patiënt

Voriconazol Mylan 200 mg, poeder voor oplossing voor infusie
Checklist HCP
Questions & Answers HCP
Patient Alert Card