In het kader van risicomanagement is voor een aantal producten naast de samenvatting van de productkenmerken en bijsluiter, additioneel voorlichtingsmateriaal opgesteld. Dit voorlichtingsmateriaal is bestemd voor zorgverleners en patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Een printbare pdf-versie van het voorlichtingsmateriaal kunt u downloaden van de geneesmiddeleninformatiebank op de website van het CBG. Een link naar deze website is hieronder opgenomen. In het zoekscherm kunt u de naam van het geneesmiddel of het registratienummer invoeren. Het nummer kunt u vinden op de verpakking van het geneesmiddel.


Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan 125/31,25 mg, 250/62,5 mg, poeder voor orale suspensie
Bereidingsinstructie Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan

Abacavir/ Lamivudine Mylan 600mg/300mg
Educatie materiaal Abacavir voor HCP

Aripiprazol Mylan 5, 10, 15 en 30 mg
Educatie materiaal Aripiprazol Mylan Pharma voor HCP
Educatie materiaal Aripiprazol Mylan Pharma voor patiënten

Gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen
Informatiekaart voor de patiënt over het risico op bloedstolsels (trombose)

Cyproteronacetaat/Ethinylestradiol Mylan 2 mg/0,035 mg
Controlelijst voor de voorschrijver
Informatiekaart voor de patiënt

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 600 mg/200 mg/245 mg filmomhulde tabletten
Educatie materiaal Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan voor HCP

Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan 200 mg/245 mg, filmomhulde tabletten
Educatie materiaal Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan voor HCP

Isotretinoïne Mylan 10 mg en 20 mg Zwangerschap Preventie Programma
Handleiding voor de voorschrijver
Handleiding voor de apotheker
Handleiding voor de patiënt
Toestemmingsformulier

Methylfenidaat HCl Mylan 5 en 10 mg, tabletten
Methylfenidaat HCl Mylan Retard 18 mg, 27 mg, 36 mg en 54 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

www.methylphenidate-guide.eu/nl

Quetiapine Retard Mylan
Educatie materiaal Quetiapine Retard Mylan voor HCP

Rivastigmine Pleister Mylan 4,6mg/24 uur en 9,5mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik

Patiëntendagboek

Tenofovirdisoproxil Mylan 245 mg, filmomhulde tabletten
Educatie materiaal Tenofovirdisoproxil Mylan voor HCP

Sevelameercarbonaat Mylan 800 mg
Informatiekaart voor de patiënt

Voriconazol Mylan 50 mg, filmomhulde tabletten
Voriconazol Mylan 200 mg, poeder voor oplossing voor infusie
Voriconazol Mylan 200 mg, filmomhulde tabletten
Voriconazol Controlelijst van de gezondheidszorgbeoefenaren
Voriconazol Vraag- en antwoordbrochure voor de gezondheidszorgbeoefenaren
Patiëntwaarschuwingskaart