Betrokkenheid

Wij vinden dat iedereen de mogelijkheid verdient een gezond leven te leiden. Dit uitgangspunt maakt de missie van Mylan heel direct en heel persoonlijk. Hoewel er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt om goede gezondheidszorg toegankelijk te maken moet dit naar het idee van Mylan nog verder worden verbeterd. Met een sterke basis in farmaceutische producten en een lange staat van dienst op het gebied van ‘goed doen’ hebben we een prima uitgangspositie om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de meest urgente gezondheidsproblemen. We streven ernaar om dit op een sociaal verantwoorde manier te doen.

Download hier Mylan's 2017 Progress Report on Global Social Responsibility

Download hier de samenvatting van Mylan's 2017 Progress Report on Global Social Responsibility


Onze betrokkenheid bij het UN Global Compact

In mei 2017 heeft Mylan het Global Compact van de Verenigde Naties (UN Global Compact) ondertekend. Dit initiatief vraagt bedrijven wereldwijd om de 10 principes in het domein van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie te onderschrijven, te ondersteunen en uit te dragen in hun invloedssfeer. Mylan zet zich in voor deze 10 principes en moedigt andere bedrijven aan hetzelfde te doen. Het UN Global Compact omvat ongeveer 9.000 bedrijven die samen de grootste zakelijke gemeenschap ter wereld vormen en zich inzetten voor duurzame ontwikkeling.