Samenwerking

Mylan werkt nauw samen met verschillende partijen in de zorg. We zijn ervan overtuigd dat samenwerken met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties essentieel is om de medische zorg continue te verbeteren en te ontwikkelen. Mylan hecht waarde aan een duurzame samenwerking met alle partijen op een open en transparante manier.


Naast transparantie over samenwerking met zorgprofessionals, zorginstellingen en patientenorganisaties via het transparantieregister, houden wij ons aan de wet- en regelgeving die specifiek bij onze branche hoort zoals:

  • Geneesmiddelenwet: de geneesmiddelenwet regelt zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen
  • Stichting Code Geneesmiddelen Reclame: in deze gedragscode staan regels over geoorloofde reclame voor geneesmiddelen en interacties richting zorgprofessionals en patiënten. In deze regels is omschreven wat wel en niet mag.