Transparantieregister

De samenleving vraagt om openheid. Daarom is in 2013 het Transparantieregister Zorg opgericht door diverse zorgpartijen. In dit centrale openbare register worden de financiële relaties die geneesmiddelenfabrikanten onderhouden met zorgverleners, zorginstanties (zoals ziekenhuizen) en patiëntenorganisaties openbaar gemaakt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan donaties, dienstverlening of deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten.

Mylan is een groot voorstander van transparantie in de relatie tussen de geneesmiddelenindustrie en zorgverleners, zorginstantie en patiëntenorganisaties. We vinden het belangrijk dat het Transparantieregister Zorg voor iedereen openbaar is, zodat we onze samenwerking inzichtelijk kunnen maken en duidelijk is voor patiënten en andere geïnteresseerde partijen. Ieder jaar wordt het register geactualiseerd.

Kijk voor meer informatie op:www.transparantieregister.nl