Sponsoring

Mylan heeft een duidelijk visie op sponsoring. Onze sponsoractiviteiten hebben een directe link met de gezondheidszorg.


Wanneer maakt een project kans op sponsoring? De belangrijkste voorwaarde is dat het project moet bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven.


Sponsorcriteria
  • Er moet zijn voldaan aan de formele richtlijnen die in de Geneesmiddelenwet en/of de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de CGR zijn vastgelegd.
  • Mylan is bij voorkeur niet de enige sponsor.
  • Projecten moeten zijn onderbouwd met een uitgewerkt plan zodat duidelijk is waaraan en hoe de financiële ondersteuning wordt besteed. Achteraf moet altijd verantwoording afgelegd worden in de vorm van een verslag.
  • Voor sponsoring van proefschriften, symposia en congressen geldt dat deze gelieerd moeten zijn aan de therapeutische gebieden van Mylan.
  • Sponsoraanvragen dienen minimaal twee maanden voor aanvang van het project ingediend worden.

Projecten die weinig kans maken op een financiële bijdrage van Mylan
  • Projecten waarvoor een hoofdsponsorschap wordt gezocht.
  • Sportprojecten, sportieve activiteiten in teamverband en individuele sportprestaties voor een goed doel.
  • Verzoeken tot ondersteuning van niet zorggerelateerde initiatieven zoals concerten en feesten of bijeenkomsten van studentenverenigingen.
  • Projecten die niet gekoppeld kunnen worden aan de therapeutische kerngebieden van Mylan.
  • Verzoeken tot ondersteuning van individuen.

Verzoek indienen

Heeft u een project dat aansluit op onze sponsorcriteria? Stuurt u ons dan een verzoek tot sponsoring per e-mail met een duidelijk omschreven projectvoorstel: naam, adres en doelstelling, verwachting van Mylan als sponsor, eventuele tegenprestaties, andere aangeschreven sponsoren en een gespecificeerde begroting met inkomsten en uitgaven. U ontvangt van ons bericht of wij uw sponsoraanvraag al dan niet in behandeling zullen nemen.

U kunt uw sponsorverzoek sturen naar info@mylan.nl