Risicominimalisatie-materiaal deferasirox

In het kader van risicomanagement is voor deferasirox  naast de samenvatting van de productkenmerken en -bijsluiter, additioneel risicominimalisatie-materiaal opgesteld. Dit risicominimalisatie-materiaal is bestemd voor zorgverleners en patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

U kunt een PDF van het additioneel risicominimalisatie-materiaal printen voor uw gebruik. Indien u vragen heeft, of een papieren versie nodig heeft kunt u contact opnemen met de medische afdeling:

Medische afdeling:
E-mail: medical.nl@viatris.com; telefoon: 0204263300; adres: Krijgsman 20, 1186 DM  Amstelveen

Risicominimalisatie-materiaal  
Deferasirox Mylan 90 mg filmomhulde tabletten
Deferasirox Mylan 180 mg filmomhulde tabletten
Deferasirox Mylan 360 mg filmomhulde tabletten
Risico minimalisatie materiaal betreffende deferasirox voor behandelaars
Checklist voor behandelaars
Patiëntenbrochure