Risicominimalisatie-materiaal fingolimod

In het kader van risicomanagement is voor fingolimod naast de samenvatting van de productkenmerken en -bijsluiter, additioneel risicominimalisatie-materiaal opgesteld. Dit risicominimalisatie-materiaal is bestemd voor zorgverleners en patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

U kunt een PDF van het additioneel risicominimalisatie-materiaal printen voor uw gebruik. Indien u vragen heeft, of een papieren versie nodig heeft kunt u contact opnemen met de medische afdeling:

Medische afdeling:
E-mail: medical.nl@viatris.com; telefoon: 0204263300; adres: Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen

Risicominimalisatie-materiaal

Fingolimod Mylan 0,5 mg harde capsules
Risicominimalisatie-materiaal over de risico’s van fingolimod voor zorgverleners
Informatie voor patiënt, ouders en/of verzorgers van de patiënt
Fingolimod: Zwangerschapsbrochure voor patiënten