Risicominimalisatie-materiaal lenalidomide

In het kader van risicomanagement is voor lenalidomide  naast de samenvatting van de productkenmerken en -bijsluiter, additioneel risicominimalisatie-materiaal opgesteld. Dit risicominimalisatie-materiaal is bestemd voor zorgverleners en patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

U kunt een PDF van het additioneel risicominimalisatie-materiaal printen voor uw gebruik. Indien u vragen heeft, of een papieren versie nodig heeft kunt u contact opnemen met de medische afdeling:

Medische afdeling:
E-mail: medical.nl@viatris.com; telefoon: 0204263300; adres: Krijgsman 20, 1186 DM  Amstelveen

Risicominimalisatie-materiaal  

Lenalidomide Mylan 2,5 mg, harde capsules
Lenalidomide Mylan 5 mg, harde capsules
Lenalidomide Mylan 7,5 mg, harde capsules
Lenalidomide Mylan 10 mg, harde capsules
Lenalidomide Mylan 15 mg, harde capsules
Lenalidomide Mylan 20 mg, harde capsules
Lenalidomide Mylan 25 mg, harde capsules
Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
Algoritme ter beoordeling nieuwe patient 
Initiatieformulier voor patiënt
Patiënteninformatie voor de behandeling met lenalidomide
Meldformulier bijwerking Viatris
Meldformulier zwangerschap Viatris