Astma

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen en dan vooral van de lagere luchtwegen: de longen. Mensen met astma hebben moeite met ademhalen: zij zijn kortademig, ademen 'piepend' of moeten vaak hoesten.


Dit komt doordat hun luchtwegen snel geprikkeld raken door allerlei stoffen of door inspanning, bijvoorbeeld tijdens het sporten.


De stoffen die hun luchtwegen prikkelen bij het inademen zijn bijvoorbeeld uitwerpselen van de huisstofmijt, stuifmeel, rook, geuren en mist. Deze prikkels zijn te verdelen in allergische en niet-allergische prikkels.

Allergische prikkels
Veel mensen zijn allergisch voor de volgende prikkels (de zogenaamde ‘allergenen’):

  • de huisstofmijt in huisstof
  • huidschilfers van dieren, zoals katten, honden, cavia's en vogels
  • stuifmeel of pollen van sommige soorten grassen, bomen of planten
  • schimmelsporen

Mensen met astma kunnen het van deze prikkels benauwd krijgen of gaan 'piepen'.

Niet-allergische prikkels
Er zijn ook prikkels waarvan iedereen last kan hebben, zoals sigarettenrook of bepaalde luchtjes. Mensen met astma kunnen hier zo sterk op reageren dat ze het benauwd krijgen.

Inspanning en spanning
Mensen met astma kunnen ook benauwd worden door of na lichamelijke inspanning, zeker als ze de inspanning niet rustig opvoeren. Dit heet 'inspanningsastma'. Verder kunnen stress en heftige emoties het lichaam ook op zo'n manier 'prikkelen' dat iemand met astma er benauwd van wordt. Ook een luchtweginfectie bij verkoudheid of griep kan astma tijdelijk verergeren.

Behandeling
Bij de behandeling van luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD worden voornamelijk medicijnen gebruikt die ingeademd moeten worden. Inhalatietherapie kiest voor de kortste weg; het geneesmiddel komt direct op de plaats waar het moet zijn: de longen. Een voordeel daarvan is dat andere organen niet in contact komen met het medicijn, waardoor bij dit type medicijnen minder bijwerkingen te verwachten zijn. Ook kan met een lagere dosis worden volstaan en werkt het medicijn sneller.

  • Voor meer informatie over astma en de behandeling daarvan verwijzen wij u naar uw (huis)arts.
Laatst bijgewerkt op  13-11-2018