COPD

COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) is een chronische, ongeneeslijke aandoening van de longen en luchtwegen. De Engelse afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longaandoening).


Vernauwde luchtwegen
Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door een chronische ontsteking. Bij de ernstige vorm zijn de longen zelfs onherstelbaar beschadigd. Roken is vaak de belangrijkste oorzaak van deze beschadiging. COPD kan leiden tot ernstige kortademigheid en invaliditeit. Chronische bronchitis komt alleen voor bij volwassenen. Wanneer kinderen bronchitis hebben, komt dat meestal door een virusinfectie.

Steeds meer COPD
Ruim 500.000 mensen in Nederland hebben COPD. De ziekte komt vooral voor bij ouderen (17% van de mensen boven de 80 jaar heeft COPD). Er komen in Nederland, net zoals in de rest van de wereld, steeds meer mensen met COPD bij.

Ademhalingsproblemen bij COPD
Mensen met COPD komen adem tekort, bijvoorbeeld als zij de trap oplopen. Die benauwdheid wordt door de jaren heen steeds erger. De patiƫnten kunnen zoveel problemen met ademhalen krijgen dat ze invalide worden en in een rolstoel terechtkomen. Ze zijn dan continu benauwd en moeten vaak extra zuurstof gebruiken.

Behandeling
Bij de behandeling van luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD worden voornamelijk medicijnen gebruikt die ingeademd moeten worden. Inhalatietherapie kiest voor de kortste weg: het geneesmiddel komt direct op de plaats waar het moet zijn, de longen. Een voordeel daarvan is dat andere organen niet in contact komen met het medicijn, waardoor bij dit type geneesmiddelen minder bijwerkingen te verwachten zijn. Ook kan met een lagere dosis worden volstaan en werkt het medicijn sneller.

  • Voor meer informatie over COPD en de behandeling daarvan verwijzen wij u naar uw (huis)arts.
Laatst bijgewerkt op  13-11-2018