Hart- & vaatziekten

Ziekten die te maken hebben met het hart en de bloedsomloop noemt men hart- en vaatziekten. Binnen hart- en vaatziekten zijn verschillende aandoeningsvormen te onderscheiden. De oorzaak en de manier waarop ze tot uiting komen kan per vorm verschillen.

Hartinfarct & angina pectoris
Een hartinfarct of angina pectoris (hartkramp) ontstaat doordat kransslagaders dichtslibben. Het ziekteproces dat hieraan ten grondslag ligt noemen we aderverkalking (atherosclerose).

Door de gedeeltelijke vernauwing van de kransslagaders komt er onvoldoende zuurstof bij het hart. Dit is vooral merkbaar bij inspanning omdat dan meer zuurstofrijk bloed nodig is. Het tekort aan zuurstof veroorzaakt pijn op de borst, al dan niet met uitstraling naar de schouderbladen, armen en/of kaakstreek. Ook kunnen misselijkheid en transpiratie optreden.

Raakt een kransslagader geheel verstopt, meestal door een bloedstolsel, dan kan weefsel of een deel van het orgaan afsterven en spreken we van een hartinfarct, ook wel myocardinfarct genoemd.

Doordat een deel van de hartspier afsterft kan het hart minder goed werken. Hierdoor raakt men sneller vermoeid en kan men zich minder goed inspannen of kortademig worden.

Herseninfarct
Als een afsluiting in de bloedvaten van de hersenen optreedt, ontstaat er een herseninfarct, ook wel beroerte of cerebrovasculair accident of CVA genoemd. Verschijnselen hiervan kunnen onder meer zijn: verlammingen, spraakgebrek en vergeetachtigheid.

Transient Ischaemic Attack (TIA)
Een TIA kan dezelfde verschijnselen geven als een herseninfarct. Echter de zuurstoftoevoer naar de hersenen herstelt zich snel en eventuele uitvalsverschijnselen zijn binnen 24 uur verdwenen. Meestal verdwijnen de uitvalsverschijnselen zelfs al na een halfuur tot een uur.

Hartritmestoornissen
Hartritmestoornissen (aritmieën) worden onderverdeeld in ventriculaire en supraventriculaire aritmieën en in afwijkingen die gepaard gaan met een versneld of een vertraagd hartritme.

Ventriculaire aritmieën blijven beperkt tot de ventrikels (hartkamers) en zijn vaak het gevolg van een hartinfarct.

Supraventriculaire aritmieën zijn ritmestoornissen die in de ventrikel kunnen optreden. Boezemfibrilleren is hierbij de meest frequente vorm.

Boezemfibrilleren
Bij boezemfibrilleren kan de boezemfrequentie oplopen tot 150-160 slagen per minuut. Mogelijke oorzaken van boezemfibrilleren zijn onder andere coronaire hartziekte, hoge bloeddruk en een te snel werkende schildklier. Boezemfibrilleren kan chronisch zijn, maar ook aanvalsgewijs optreden.

Risicofactoren
Hart- en vaatziekten zijn de grootste doodsoorzaak in Nederland. Jaarlijks overlijden er ongeveer 45.000 mensen aan. Dat is zo'n 32% van alle doodsoorzaken.

Roken, een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, diabetes mellitus (suikerziekte), overgewicht, leeftijd (ouder dan 50 jaar) of het voorkomen van hart- en vaatziekten in de directe familielijn vergroten het risico op hart- en vaatziekten.

Behandeling
De arts kiest op basis van bepaalde factoren (oorzaak, type) welke behandeling het beste past. De meest voorkomende middelen zijn:

  • Antistollingsmiddellen
  • Hartritmemiddelen
  • Nitraten
  • Voor informatie en advies bij hart- en vaatziekten verwijzen wij u naar uw (huis)arts.
Laatst bijgewerkt op  13-11-2018