Risicominimalisatie-materiaal
In het kader van risicomanagement is voor een aantal producten naast de samenvatting van de productkenmerken en -bijsluiter, additioneel risicominimalisatie-materiaal opgesteld. Dit risicominimalisatie-materiaal is bestemd voor zorgverleners en patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

U kunt een PDF van het additioneel risicominimalisatie-materiaal printen voor uw gebruik. Indien u vragen heeft, of een papieren versie nodig heeft kunt u contact opnemen met de medische afdeling:


Medische afdeling:
E-mail: medical.nl@viatris.com; telefoon: 0204263300; adres: Krijgsman 20, 1186 DM  Amstelveen


Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Mylan 300 mg/150 mg/300 mg filmomhulde tabletten
Educatie materiaal HCP 
Patiënten waarschuwingskaart

Abacavir/ Lamivudine Mylan 600mg/300mg
Patiënten waarschuwingskaart

Ambrisentan Mylan 5 mg filmomhulde tabletten
Ambrisentan Mylan 10 mg filmomhulde tabletten
Informatie voor patiënten die ambrisentan gebruiken 


Cyproteronacetaat/Ethinylestradiol Mylan 2 mg/0,035 mg
Controlelijst voor de voorschrijver
Patiënten informatiekaart

Deferasirox Mylan 90mg/180mg/360mg filmomhulde tabletten


Elidel - 10mg/g pimecrolimus crème


Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan 200 mg/245 mg, filmomhulde tabletten
Informatie voor de voorschrijver PrEp 
Informatie voor de gebruiker PrEp
Brochure behandeling van adolescenten (12-18 jaar) met HIV


EpiPen 300 microgram/dosis, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen 1 mg/ml

EpiPen Junior 150 microgram/dosis, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen 0,5 mg/ml

Fingolimod Mylan 0,5 mg harde capsules


Gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen

Hulio 40 mg, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Hulio 40 mg, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
Hulio 40 mg/0,8 ml oplossing voor injectie
Patiëntenwaarschuwingskaart

Isotretinoïne Mylan 10 mg en 20 mg Zwangerschap Preventie Programma
Checklist voor artsen - bevestigingsformulier
Checklist voor apothekers
Handleiding voor de patiënt

Leflunomide Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten
Leflunomide Mylan 20 mg, filmomhulde tabletten
Leflunomide Mylan 100 mg, filmomhulde tabletten
Aanvullende veiligheidsinformatie voor voorschrijvers
Aanvullende patiënteninformatie

Lenalidomide Mylan 2,5mg/5mg/7,5mg/10mg/15/mg/20mg/25mg harde capsules

Methylfenidaat HCl Mylan 5 en 10 mg, tabletten
Methylfenidaat HCl Mylan Retard 18 mg, 27 mg, 36 mg en 54 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

www.methylphenidate-guide.eu/nl

Micafungine Mylan 50 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Micafungine Mylan 100 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Risicominimalisatie materiaal over de risico’s van micafungine voor voorschrijvers
Checklist voor voorschrijvers van micafungine

Mycofenolaat mofetil Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
www.mycofenolaat-rmm.nl

Prasugrel Mylan 5 mg filmomhulde tabletten
Prasugrel Mylan 10 mg filmomhulde tabletten

Voorlichtingsmateriaal voor voorschrijvers

Rivastigmine Pleister Mylan 4,6mg/24 uur en 9,5mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik
Patiëntendagboek

Tasmar - Tolcapon 100 mg en 200 mg, filmomhulde tabletten
Risicominimalisatiemateriaal Tasmar - begeleidende brief 
Risicominimalisatiemateriaal Tasmar - patiëntendagboek

Voriconazol Mylan 50 mg, filmomhulde tabletten
Voriconazol Mylan 200 mg, poeder voor oplossing voor infusie
Voriconazol Mylan 200 mg, filmomhulde tabletten
Checklist HCP
Vragen en antwoorden HCP
Patiëntwaarschuwingskaart